Samenwerken & LEAN Bouwen

First slide

Samenwerken & LEAN Bouwen

Ketenintegratie, co-makership, LEAN en co-creatie zijn veel gehoorde termen in de bouw. Maar waar draait het eigenlijk om? Vaak wordt LEAN als een bezuinigingsmethodiek gezien. Voor Groot Afbouw is LEAN een investering in gegarandeerde kwaliteit en een voorwaarde voor duurzame relaties met onze opdrachtgevers, oftewel ketenintegratie.

LEAN Bouwen: het zit in ons DNA
Groot Afbouw verbetert constant interne processen enerzijds en bouwt anderzijds iedere dag aan het potentieel van eigen medewerkers en partnerships met opdrachtgevers. Het personeel van Groot Afbouw volgde diverse LEAN-trainingen en binnen de organisatie zijn blijvende procedures geïmplementeerd om know-how op de werkvloer te borgen. Zo maakt LEAN Groot Afbouw tot een zelf-lerende organisatie, waarbinnen iedereen bijdraagt aan waardecreatie. LEAN zit bij Groot Afbouw in het DNA.

Samenwerking is het sleutelwoord
Het succes van een bedrijf is rechtstreeks afhankelijk van de mate waarin het voldoet aan de verwachtingen van haar opdrachtgevers. Het succes van een onderaannemer hangt dus direct samen met de duurzame kwaliteitsprestatie die het de hoofdaannemer biedt. Dag in dag uit, precies volgens afspraak en met de belangen van de opdrachtgever scherp voor ogen.

Om dat te bereiken is ketensamenwerking een uitstekend instrument, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en de behartiging van gedeelde belangen. Tussen hoofdaannemer en onderaannemers, maar óók tussen onderaannemers onderling. Groot Afbouw stemt haar doelstellingen af op die van haar opdrachtgevers. Heldere communicatie en een transparante bedrijfsvoering zijn hierbij onmisbaar.

Zonder LEAN-Bouwen geen partnerships en co-makership
Projectoverstijgende afspraken en langjarige, vaste samenwerkingsverbanden zijn de toekomst. Ketenintegratie dus. Dit kan alleen als je organisatie LEAN ‘doet en denkt’ en daarmee de meerwaarde biedt van continuïteit en gegarandeerde kwaliteit. Hoe intensiever dat besef leeft en men er van twee kanten van doordrongen is, des te beter zal het co-makership verlopen. En dus: des te succesvoller de betrokken ondernemingen.

Meer weten? Ga met ons in gesprek!
LEAN en Samenwerken liggen verankerd in onze visie op vooruitgang voor de bouw in het algemeen en voor Groot Afbouw in het bijzonder. Groot Afbouw maakt werk van LEAN en onderzoekt de mogelijkheden van partnerships in de bouw. Zo bereiken we straks samen meer! Wilt u meer weten over Groot Afbouw en onze visie op LEAN en Samenwerken? Neem dan contact met ons op. Wij gaan er graag met u over in gesprek.

-Bel me terug

Bellen

-Adviesaanvraag

Klik hier

Aandacht

Zorg voor zowel de praktische details als voor het project in het geheel. Oog voor de planning, continuïteit en doen wat u van ons verwacht.

Flexibel

Meedenken en meebuigen met de wensen van de opdrachtgever. Snel bijschakelen om aan een plotseling extra vraag te voldoen.

Innovatief

Werken met de de nieuwste technieken en materialen. Constant op zoek naar de nieuwste technieken en materialen.