Certificeringen

First slide

Certificeringen Grootafbouw

BOVATIN erkend: gewaarborgde kwaliteit
De kwaliteit van ons tegelwerk is gewaarborgd middels de erkenning van de Bovatin. Om hiervoor in aanmerking te komen dient Groot Afbouw niet alleen te beschikken over algemene ondernemersvaardigheden, maar dient er ook te worden voldaan aan specifieke eisen van bedrijfstechniek en kennis van materialen en aanbrengtechnieken. Voorts wordt jaarlijks gecontroleerd of er is voldaan aan de opleidingsverplichtingen van personeel én leiding. Voor de opdrachtgever biedt deze erkenning de zekerheid dat Groot Afbouw serieus bezig is met kwaliteit, nieuwe ontwikkelingen op de voet volgt en uiteraard werkt met goed opgeleid en gemotiveerd personeel.
» Website

 

NOA-afbouwgarantie voor onze particuliere klanten
Groot Afbouw is aangesloten bij de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) en verleent dan ook de NOA-afbouwgarantie. Voor onze particulieren klanten heeft deze garantie diverse voordelen, met als belangrijkste ‘Goede consumentenvoorwaarden, overeengekomen met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis’.
» Website

 

VCA
VCA betekent VGM Checklist Aannemers. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).
» Website

» VCA verlengd

 

Keurmerk van Stichting Afbouwkeur: een teken van kwaliteit
Groot Afbouw beschikt sinds kort over het keurmerk ‘StucKeur’, toegewezen door Stichting Afbouwkeur. Deze stichting heeft zich als doel gesteld kennis, kwaliteit en service binnen de afbouwbranche op een hoog niveau te houden. Door onafhankelijke controle, op de bouwplaats en binnen bedrijven, zorgt Stichting Afbouwkeur ervoor dat erkende afbouwbedrijven zoals Groot Afbouw aan de gestelde eisen blijven voldoen. Met behulp van advies en scholing houdt de Stichting het niveau van vakwerk op peil.Voor Groot Afbouw is het een blijvende uitdaging en verplichting naar zichzelf om voortdurend het vakmanschap en kennis op peil te houden. Om voor het keurmerk in aanmerking te komen, moet aan strikte voorwaarden worden voldaan. Het pakket van eisen is uitgebreid en dient voortdurend up-to-date gehouden te worden.
» Website

 

SKG-IKOB
SKG-IKOB Certificatie B.V. (verder SKG-IKOB) stelt zich ten doel de kwaliteitszorg in algemene zin te bevorderen in de sectoren bouw en de gebouwde omgeving, wonen en zorg. Dit doet zij onder meer door het uitvoeren van onderzoeksopdrachten; het ondersteunen van (branche)organisaties bij de ontwikkeling van producten en diensten; expertises en het uitvoe­ren van certificatie- en attesteringswerkzaamheden binnen de genoemde sectoren. Daar waar de opdrachten werkzaamheden betreffen, al dan niet onder accreditatie voor certificering en attestering, zijn de voorwaarden nader uitgewerkt in het vigerende SKG-IKOB Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie.
» Website

 

KIWA-procescertificaat
Om het vakmanschap in de branche te behouden en te bevorderen heeft BOVATIN een erkenningsregeling in het leven geroepen. De uitvoering van deze regeling ligt in handen van een aparte stichting: Kiwa
» Website

 

Stichting Garantiefonds Gevel-isolatie
Het Garantiefonds biedt financiële en bouwtechnische zekerheid voor het product gevelisolatie door de uitgebreide kwaliteitszorg te koppelen aan een garantieverzekering.
» Website

-Bel me terug

Bellen

-Adviesaanvraag

Klik hier

Aandacht

Zorg voor zowel de praktische details als voor het project in het geheel. Oog voor de planning, continuïteit en doen wat u van ons verwacht.

Flexibel

Meedenken en meebuigen met de wensen van de opdrachtgever. Snel bijschakelen om aan een plotseling extra vraag te voldoen.

Innovatief

Werken met de de nieuwste technieken en materialen. Constant op zoek naar de nieuwste technieken en materialen.